Az alábbi feltételek (“Feltételek”) és az adatvédelmi szabályzat együttesen szabályozzák az Efento Cloud weboldal, mobil alkalmazások, termékek és szolgáltatások (együttesen “Weboldal”) elérését és használatát.
A weboldalt Efento Sp. J. T., P. Szydłowski, K. Zaręba kínálja és szolgáltatja. Bizonyos esetekben Weboldalunk használata megköveteli szoftverünk számítógépre vagy mobileszközre történő telepítését (“Szoftver”). A Weboldal elérésével és a szoftver telepítéséhez vagy használatához Önnek el kell fogadnia ezeket a feltételeket, anélkül, hogy Ön módosítaná azokat. Ezeket a feltételeket bármikor felmondhatja a szoftver eltávolításával és a webhelyén található fiók megszüntetésével. A jelen Feltételek megszűnése után bizonyos törvények továbbra is alkalmazandók. Ezek a feltételek jogi szerződést képeznek köztünk és Ön között.

Definíciók

„Felhasználó” az a személy, aki bármilyen módon hozzáfér, böngészik vagy használja a webhelyet vagy a szoftvert
„Saját tartalom”: minden tartalmunk (beleértve a szöveget, képeket, fényképeket, hangot, videót), amelyet az Efento webhelyein készítettünk, fejlesztettünk és helyeztünk el, beleértve a www.efento.pl, www.getefento.com, cloud.efento.io, cloud.getefento.com, cloud.efento.pl, cloud.efento.hu, www.efento.io
“Felhasználói tartalom” a Felhasználó által a Szolgáltatáson keresztül elmentett és elküldött összes adat, beleértve az érzékelők mérését, a térképeket, a riasztási megjegyzéseket, az értesítések címzettjeinek e-mail címét és telefonszámát, az érzékelők nevét.
A „harmadik féltől származó tartalom” olyan tartalmat jelent, amelyet a rajtunk vagy felhasználóinkon kívül más szervezetek bocsátanak rendelkezésre a webhelyen, például adatszolgáltatók, akik rendelkeznek licenccel az általunk a Szolgáltatásban felhasznált adatokhoz.
A „webhely tartalma” minden olyan tartalmat jelent, amelyet a webhelyen elérhetővé tesznek, beleértve a tartalmat, a felhasználói tartalmat és a harmadik féltől származó tartalmat.
„Szoftver”: az általunk biztosított és a Szolgáltatás felhasználói által letöltött szoftver, például számítógépes szoftver, mobil alkalmazások és firmware.
„Berendezés”: minden olyan eszköz, amely adatokat küld a webhelyre – érzékelő vagy gateway.

Adatvédelmi irányelvek

Javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi irányelveinket, amelyek az oldal végén találhatók. Amennyiben elfogadja ezeket a feltételeket, akkor elfogadja az adatvédelmi irányelveinket is. Adatvédelmi szabályzatunk szabályozza az Öntől gyűjtött információk gyűjtését, felhasználását és nyilvánosságra hozatalát. Az általunk gyűjtött információkat az Európai Unió szerverein tároljuk és dolgozzuk fel. A szoftver telepítésével vagy fiók létrehozásával a Webhelyen hozzájárul ahhoz, hogy adatokat gyűjtsünk és dolgozzunk fel a Weboldal használata céljából.

A szabályzat módosítása

Megváltoztathatjuk az oldal használati feltételeit. A használati feltételekben bekövetkezett bármilyen változás megjelenik ezen az oldalon és a használati feltételek jelentős változása esetén ezenkívül e-mailben értesítjük, amelyet a regisztrációkor megadott címre küldünk. A felhasználónak rendszeresen követnie kell a használati feltételek változásait, mivel a használati feltételek jelenlegi változata kötelező érvényű. A felhasználási feltételek bármilyen módosítása a Webhely használati feltételeinek frissítése után lép hatályba. A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy a Weboldalhoz vagy a Szoftverhez való hozzáférés és használat folytatása a Feltételek minden írásos módosítása után a módosítás elfogadását jelenti.

Felhasználói fiókok

A Weboldal egyes funkcióinak használatához a Felhasználónak létre kell hoznia egy fiókot, és információkat kell szolgáltatnia magáról. Ön felelős a fiókja jelszavának bizalmas kezeléséért. Felelős továbbá a fiókjával kapcsolatos összes tevékenységért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesít minket a fiókja jogosulatlan használatáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bezárjuk fiókját a használati feltételek be nem tartása miatt. Fiók létrehozásakor a Felhasználó nem léphet fel más személlyel, nem hozhat létre fiókot senki másnak, nem adhatja meg saját e-mail címét, vagy nem hozhat létre több fiókot. A webhely egyes funkciói lehetővé teszik szöveges üzenetek (SMS) küldését a Felhasználó vagy harmadik fél mobileszközeire. A felhasználó engedélyezi számunkra, hogy SMS-t küldjünk az általa a Webhelyen megadott címzetteknek (telefonszámok). Az SMS-ek küldése díjakat von maga után, amelyekről a Felhasználó értesítést kap a Webhelyen. A Weboldal azon funkcióinak használatával, amelyek lehetővé teszik az SMS-üzenetek küldését, a Felhasználó vállalja, hogy ilyen díjakat fizet. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a szöveges üzenetek fogadásáról azáltal, hogy eltávolítja a számát a Weboldalról. A Felhasználók által a Webhelyen regisztrált telefonszámokat és e-mail címeket nem használjuk fel marketing célokra, és nem adjuk át harmadik félnek a Felhasználó hozzájárulása nélkül.

A weboldal használata

A Felhasználónak hozzáférést biztosítunk a weboldalhoz a jelen Feltételekben leírt korlátozásoknak megfelelően. Mindent megteszünk a Weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében, de nem garantáljuk annak folyamatos és hibamentes működését. A Felhasználó saját felelősségére használja a Weboldalt. Nem garantáljuk, hogy az oldalunkra vagy onnan továbbított adatok pontosak vagy hibamentesek lesznek. A Weboldalra küldött felhasználói tartalmat a beküldés pillanatától számított legalább két évig tároljuk a Weboldalon.

Használati korlátozások

A felhasználó beleegyezik abba, hogy nem engedi át harmadik félnek és nem:

 • használja az oldalt promóciós vagy kereskedelmi célokra, kivéve kifejezett kifejezett írásbeli beleegyezésünkkel;
 • használja a webhelyet olyan módon, amely sérti a harmadik felek jogait, beleértve a bizalom megsértését, szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, üzleti titkokat, adatvédelmet, képi jogokat és egyéb szellemi vagy tulajdonjogokat;
 • használja a webhelyet a jelen Feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértésével;
 • akarja módosítani, adaptálni, reprodukálni, terjeszteni, lefordítani, származékos műveket vagy adaptációkat létrehozni, nyilvánosan sokszorosítani, eladni vagy más módon használni az oldalt és a tartalmunkat, kivéve, ha azt kifejezetten mi biztosítjuk;
 • áll szándékában a Szolgáltatás vagy a Berendezés működésének megfordításában, kivéve, ha azt kifejezetten írásban engedélyeztük;
 • távolítja el vagy módosítja az oldalon található szerzői jogokat, védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogokat;
 • használja az oldalt abból a célból, hogy információkat szerezzen más felhasználókról;
 • használja az oldalt helymeghatározási célokra;
 • tesz olyan intézkedést mindenáron, amely aránytalan terhet ró vagy okozhat technológiai infrastruktúránkra;
 • akar megkísérelni jogosulatlan hozzáférést elérni a webhelyhez, a felhasználói fiókokhoz, a webhelyhez kapcsolódó rendszerekhez vagy hálózatokhoz hekkeléssel, jelszavak vagy egyéb informatikai erőforrások elemzésével;
 • használja a webhelyet vagy a webhely bármely tartalmát számítógépes vírusok, férgek, trójai vagy más romboló elemek (együttesen: „vírusok”) küldésére;
 • használ olyan eszközöket, szoftvereket vagy eljárásokat, amelyek zavarják a webhely megfelelő működését, vagy más módon akadályozzák a webhely megfelelő működését;
Felelősség a tartalomért

Csak a Felhasználó felelős a Felhasználó Tartalmáért és vállalja a tartalommal kapcsolatos összes kockázatot, beleértve a Felhasználói Tartalom pontosságával és teljességével kapcsolatos kockázatokat is. Ön nem utalhat arra, hogy a tartalmat bármilyen módon hitelesítettük.

Felelősséggel tartozhat, ha például a Felhasználói Tartalom megsérti a harmadik felek jogait, beleértve a szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, üzleti titkokat, képi jogokat vagy más szellemi vagy tulajdonjogokat; hamis, szándékosan félrevezető anyagot tartalmaz; jogellenes anyagot tartalmaz; vagy bármilyen törvényt vagy előírást megsért.

Tartalom használata

A Felhasználó tartalmát saját belátása szerint törölhetjük vagy visszaállíthatjuk. Nincs kötelezettségünk a Felhasználói Tartalom megőrzésére két év elteltével, miután feltöltötték azokat a Webhelyre és nem garantálhatjuk a tartalom titkosságát vagy felelősségét. Például a webhelyre küldött érzékelőmérések két évvel az elküldésük után törölhetők.

Szoftverlicenc és korlátozások

Amikor az oldalt használja és fiókot hoz létre a webhelyen, személyes, korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos licencet adunk a felhasználónak a szoftver számítógépen vagy mobileszközön való használatához és telepítéséhez, és/vagy a szoftver és a webhely használatához. Ezek az egyetlen jogok a Szoftverrel és a Webhellyel kapcsolatban. A Felhasználó nem segíthet harmadik feleknek és nem vehet részt dekódolásban, visszamenőleges módosításban, szétbontásában vagy más olyan tevékenységekben, amelyek célja a Szoftver/Webhely forráskódjának megszerzése. Minden kommunikáció a Berendezés és a Weboldal és/vagy a szervereinken és a Webhelyen tárolt szoftverek és tartalmak között bizalmas információinkat tartalmazza, amelyeket nem lehet közzétenni, átadni vagy más módon használni, kivéve, ha az ilyen funkciókat a Weboldal a szokásos üzleti tevékenység során látja el.

A weboldal elérhetősége

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, bármikor, bármilyen okból vagy ok nélkül módosítsuk, frissítsük vagy leállítsuk a fejlesztést és hozzáférést biztosítsunk a Webhelyhez. A Webhelyen végrehajtott jelentős módosítások esetén a Felhasználót e-mailben értesítjük a fiók regisztrálása során megadott címre. Abban az esetben, ha megszűnik az oldalhoz való hozzáférés biztosítása, a Felhasználót három hónappal előre értesítjük a fiók regisztrálásakor megadott címre küldött e-mailben.

Illetéktelen hozzáférés

Fenntartjuk magunknak a jogszerű eszközök használatát, amelyeket szükségesnek tartunk a webhely jogosulatlan hozzáférésének megakadályozására, beleértve, de nem kizárólagosan: az IP-címek feltérképezését és az internetszolgáltatójával (ISP) való kapcsolatfelvételt, hogy azonosítsuk és megszüntessük a jogosulatlan hozzáféréssel való ismételt kísérleteket.

Felmondás

Saját belátásunk szerint törölhetjük vagy blokkolhatjuk fiókját a Webhelyen, részben vagy egészben, a jelen Általános Szerződési Feltételek, különösen a 6., 9., 11. és 13. szakasz rendelkezéseinek megsértése miatt.
A Felhasználó bármikor felmondhatja a jelen Feltételeket a Webhelyen lévő fiók törlésével, ami megakadályozza a Webhely további használatát és ha telepítette a Szoftvert annak eltávolításával. Ha a Felhasználó törli fiókját a Webhelyen, akkor minden Felhasználói Tartalom törlődik.
Bármilyen felmondás esetén, akár tőlünk, akár Öntől, a jelen Feltételek 1., 7., 8., 13-15. pontja maradéktalanul alkalmazandó.

Tulajdon

Mi vagyunk a tulajdonosai a webhelyen található összes tartalom tulajdonjogának és szerzői jogainak, beleértve, de nem kizárólagosan a védjegyeket, vizuális felületeket, interaktív funkciókat, grafikákat, számítógépes kódokat, termékeket, szoftvereket és a webhely minden más elemét és összetevőjét, kizárva a Harmadik Fél Tartalmát. Ön nem módosíthatja, sokszorosíthatja, terjesztheti, nem hozhat létre származékos műveket vagy adaptációkat, nyilvánosan nem reprodukálhatja vagy bármilyen módon használhatja fel anyagainkat vagy szoftvereinket részben vagy egészben, kivéve, ha azt kifejezetten mi biztosítjuk.

Guarantees, reservations and limitations of liability

THE SOFTWARE, SITE AND ALL SITE CONTENT IS MADE AVAILABLE TO YOU ON AN “AS IS” BASIS. WE (FOR THE PURPOSES OF SECTION 24 AND 25, WE AND OUR AFFILIATES, WIRELESS CARRIER AND OTHER SERVICE PROVIDERS, DISTRIBUTORS, ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS, SUPPLIERS AND PARTNERS ARE COLLECTIVELY REFERRED TO AS “OUR,” “WE” OR “US”) MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, REGARDING ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE CONCERNING (1) THE OPERATION AND FUNCTIONALITY OF THE SOFTWARE OR SITE, (2) THE ACCURACY, INTEGRITY, COMPLETENESS, QUALITY, LEGALITY, USEFULNESS, SAFETY, AND IP RIGHTS OF ANY OF THE SOFTWARE, SITE CONTENT, OR DATA TRANSMITTED THROUGH THE SITE, AND (3) THE PRODUCTS AND SERVICES ASSOCIATED WITH THE SOFTWARE, SITE OR SITE CONTENT.WE CAN’T PROMISE UNINTERRUPTED OR ERROR–FREE SERVICE, THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED OR THAT THE SITE IS FREE FROM VIRUSES OR OTHER HARMFUL OR MALICIOUS COMPONENTS AND WE DON’T AUTHORIZE ANYONE TO MAKE ANY WARRANTIES ON OUR BEHALF. THIS DOESN’T DEPRIVE YOU OF ANY WARRANTY RIGHTS YOU MAY HAVE AGAINST ANYONE ELSE. WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES ON THE ACCURACY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF ANY LOCATION OR OTHER DATA MADE AVAILABLE TO YOU. YOUR USE OF ANY INFORMATION AVAILABLE THROUGH THE PRODUCTS, SOFTWARE AND/OR SERVICES IS AT YOUR OWN RISK AND RESPONSIBILITY.
UNLESS THE LAW FORBIDS IT IN ANY PARTICULAR CASE, THE LIMITATIONS AND WAIVERS IN THIS SECTION WILL APPLY REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, WHETHER STATUTORY, FRAUD, MISREPRESENTATION, BREACH OF CONTRACT, PERSONAL INJURY, PRODUCTS LIABILITY OR ANY OTHER THEORY. YOU WILL NOT BE ENTITLED TO SEEK ANY ATTORNEYS FEES, INDIRECT, SPECIAL, TREBLE, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES FROM US. YOU AGREE THAT WE ARE NOT LIABLE FOR PROBLEMS CAUSED BY YOU OR A THIRD PARTY; BY WIRELESS CARRIERS, DATA CENTERS, BUILDINGS, ACCIDENTS, HILLS, NETWORK CONGESTION, TUNNELS, TOWERS, WEATHER OR OTHER THINGS WE DON’T CONTROL; OR BY ANY ACT OF GOD. YOU ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT YOU HAVE NO CONTRACTUAL RELATIONSHIP WHATSOEVER WITH ANY OF OUR SERVICE PROVIDERS AND YOU ARE NOT A THIRD PARTY BENEFICIARY OF ANY AGREEMENT BETWEEN US AND SUCH SERVICE PROVIDERS. UNLESS YOU HAVE A SEPARATE CONTRACT WITH OUR SERVICE PROVIDERS, SUCH SERVICE PROVIDERS HAVE NO LEGAL, EQUITABLE OR OTHER LIABILITY OF ANY KIND TO YOU AND YOU WAIVE ANY AND ALL CLAIMS OR DEMANDS FOR SUCH LIABILITY. OUR MAXIMUM LIABILITY TO YOU UNDER ANY THEORY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO FRAUD, MISREPRESENTATION, BREACH OF CONTRACT, PERSONAL INJURY, OR PRODUCTS LIABILITY) IS LIMITED TO THE VALUE OF THE PURCHASED PRODUCTS.

Release from liability

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT EFENTO, ITS LICENSORS, EMPLOYEES, DIRECTORS, OWNERS AND AFFILIATES ARE NOT LIABLE FOR THE FOLLOWING EFFECTS OF USE OF THE SITE AND THE SOFTWARE BY YOU:

CONSEQUENTIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE OR SPECIAL DAMAGES;
DAMAGE RESULTING FROM LOSS OF PROFITS, REVENUE OR USE;
INTERRUPTIONS.
THESE RESTRICTIONS APPLY EVEN IN THE EVENT OF ERROR, MISTAKE, NEGLIGENCE, OR TOTAL LIABILITY OR LIABILITY FOR THE PRODUCT. YOU ACCEPT ALL RISKS RELATED TO USING THE SITE.