A múzeumi épületekben kiállított tárgyak környezeti felügyelete

ÜGYFELÜNKRŐL

A Dél-Podlasie Múzeum a Radziwiłłs mágnás Biała Podlaska-i rezidenciájának park- és palotakomplexumának történelmi épületeiben található, közel 40 éve. A múzeum gyűjteményében közel 40 ezer kiállítási tárgy található. Többek között Lengyelország legnagyobb ikongyűjteményével (kb. 1600), gazdag festmény-, valamint regionális kézműves- és egyéb állandó és időszaki kiállításokon bemutatott kiállítási tárgyakkal büszkélkedhet.

MEGOLDANDÓ PROBLÉMA / FELADAT

Az új környezeti állapotfigyelő rendszer bevezetésének legfontosabb célja a múzeumi kiállítási tárgyak optimális tárolási feltételeinek biztosítása volt.

A múzeumi gyűjtemények egy része sajátos környezeti feltételeket igényel. Ezért felmerült az igény egy olyan rendszer megvalósítására, amely a teljes múzeumi területet lefedi, és lehetővé teszi az összes tárlat különböző tárolási körülményeinek egyidejű távvezérlését.

További tényező, amely a széles körű lefedettségű integrált megfigyelőrendszer kiépítésének szükségességét generálta, hogy a múzeumi kiállítások több különböző épületben, nagy területen, szétszórva helyezkednek el.

MEGOLDÁS

Az Efento Cloud tökéletesen megfelelt a múzeumi igényeknek. Valamennyi múzeumépületben 35 hőmérséklet- és páratartalom Bluetooth Low Energy adatrögzítőt és 13 Efento Gateway-n alapuló rendszert telepítettek. Az adatok könnyen elérhetők az Efento Cloud platform webes vagy mobil verzióján keresztül.

A platform lehetővé teszi az épülettervek mérési adatainak vizualizálását és riportok generálását tetszőleges időintervallumban, előre beállított küszöbértékek túllépése esetén pedig e-mailben/SMS-ben értesíti a felhasználókat.

A rendszer további előnye, hogy más, az Efento által gyártott érzékelőket is egyszerűen csatlakoztathatjuk a meglévő rendszerhez.

EREDMÉNYEK

Az Efento rendszer múzeumi telepítésével a következő előnyöket értük el:

  • folyamatos és hosszú távú hőmérséklet- és páratartalom monitorozás lehetősége a helyiségekben, ahol a kiállítási tárgyakat tárolják, riasztások és jelentések generálásával
  • külön erre célra alkalmazott felügyelő személy nélküli működés és nincs szükség további személyekre a feltételek ellenőrzésére és az adatok archiválására
  • a környezeti viszonyok központi felügyelete szétszórt objektumokban, más vezeték nélküli adatrögzítőkkel való bővítés lehetőségével, beleértve: vízbetörés, szivárgás, fény, mozgás, sőt a látogatók számlálása